Hyundai Srbija d.o.o.

Direkcija uvoznika i distributera

Radno vreme: 8.30-16.30h (ponedeljak-petak)
Adresa: Milutina Milankovića 7V, 11070 Novi Beograd
Tel.: +381 (0)11 2252 301
Fax: +381 (0)11 2252 303
 

Prodajni salon u Beogradu

Radno vreme: 9-20h, subotom od 9-15h
Adresa: Milutina Milankovića 7V, 11070 Novi Beograd
Tel.: +381 (0)11 2252 500
Fax: +381 (0)11 2252 303
 

Prodaja rezervnih delova u Beogradu

Radno vreme: 9-17h (ponedeljak-petak)
Adresa: Milutina Milankovića 7V, 11070 Novi Beograd
Tel.: +381 (0)11 2252 407
Fax: +381 (0)11 2252 303
 

Servis u Beogradu

Radno vreme: 7-19h, subotom od 9-15h
Adresa: Milutina Milankovića 7V, 11070 Novi Beograd
Tel.: +381 (0)11 2252 401, 403, 404
Fax: +381 (0)11 2252 303
 

Registracija vozila i tehnički pregled u Beogradu

Radno vreme: 8-16h (ponedeljak-petak)
Adresa: Milutina Milankovića 7V, 11070 Novi Beograd
Tel.: +381 (0)11 2252 405
Fax: +381 (0)11 2252 303
 

Prodajni salon u Novom Sadu

Radno vreme: 9-17h, subotom od 9-14h
Adresa: Šajkaška 37, 21000 Novi Sad
Tel.: +381 (0)21 2100 680, 681
 

Servis u Novom Sadu

Radno vreme: 8-16h, subotom od 9-14h
Adresa: Šajkaška 37, 21000 Novi Sad
Tel.: +381 (0)21 2100 682, 683