•  
 •  
 •  
   •  
   • Hyundai kredit

    HYUNDAI FINANSIRANJE

    Kompanija Hyundai Srbija je u saradnji sa  Credit Agricole bankom obezbedila  posebne uslove finansiranja za sve kupce Hyundai vozila. Credit Agricole Srbija je lider u Evropi po pitanju “Long channel“ prodaje i servisa klijenata i u saradnji sa kompanijom Hyundai Srbija je uspesno uspostavila HYUNDAI FINANCE. Hyundai Finance (finansiranje) predstavlja kompletan servis – „one stop shopping“ za klijenta u salonu sa ciljem da se kupcima Hyundai vozila obezbedi sve na jednom mestu počevši  od prve posete salonu automobila, pa  sve do primopredaje novog vozila.

    Hyundai prodajne akcije biće podržane sa najkonkurentnijim uslovima na tržištu uz nekoliko modela finansiranja koji važe i za kupovinu polovnih vozila kod Hyundai ovlašćenih dilera:

     

    1. Hyundai auto kredit indeksiran u EUR
    2. Dinarski auto kredit
    3. Hyundai keš kredit za finansiranje 30% učešća ili depozita (u dinarima ili indeksirau EUR)
    4. Hyundai depozitni Euro indeksirani auto kredit sa 100% depozita

     

    Kod svih navedenih modela finansiranja važe sledeća kreditna pravila Credit Agricole banke:

    • Mogućnost uvođenja sadužnika u slučaju nedovoljne kreditne sposobnosti klijenta
    • Bez učešća ili sa mogućnošću finansiranja obaveznog učešća odnosno depozita*
    • Bez kasko osiguranja za iznose kredita do  10.000 EUR
    • Bez zaloge za iznose kredita do 10.000 EUR
    • Bez obaveze prenosa zarade u Credit Agricole banku**
    • Bez troška obrade zahteva kod svih keš kredita za finansiranje učešća
    • Bez troškova održavanja auto kredita
    • Bez troškova životnog osiguranja auto kredita
    • Bez troška delimične ili prevremene otplate kredita
    • Mogućnost odobrenja kredita bez broja šasije i motora
    • Mogućnost finansiranja vozila od strane jednog fizičkog lica, a da vlasnik bude drugo fizičko lice

    *kod indeksiranih € kredita kreditiranjem minimalno propisanog učešća ili depozita od 30% Hyundai  keš kreditom u RSD ili indeksiranom u Eur

    ** osim kod auto kredita indeksiranih u RSD sa prenosom zarade i fiksnom NKS

     

    Kod svih modela finansiranja potrebni dokumenti prilikom podnošenje zahtevasu lična karta i jedan popunjen i overen obrazac (osim u slučajevima preduzetnika i vlasnika preduzeća). Potrebnu dokumentacija za podnošenje kreditnog zahteva klijent može dobiti u Hyundai auto salonu ili u najbližoj filijali Credit Agricole banke.

     

    1. Hyundai auto kredit indeksiran u EUR

    a) Hyundai auto kredit indeksiran u EUR sa fiksnom ratom

    Iznos kredita

    Učešće

    Period kredita

    Fiksna NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    30-90%

    6 – 60 meseci

    3,99%

    1,50%

    0%

     

    b) Hyundai auto kredit indeksiran u EUR

    Iznos kredita

    Učešće

    Period kredita

    NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    30-90%

    61 – 84 meseci

    3,99%

    1,50%

    0%

     

     

    2. Dinarski auto kredit

    a) Auto kredit u dinarima sa prenosom zarade i fiksnom kamatom

    Iznos kredita

    Učešće

    Period kredita

    Fiksna NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    0%-90%

    6 – 36 meseca

    5,90%

    1,50%

    0%

     

    b) Auto kredit u dinarima sa prenosom zarade

    Iznos kredita

    Učešće

    Period kredita

    NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    0% - 90%

    6 – 84 meseca

    6,90%

    1,50%

    0%

     

    c) Auto kredit u dinarima bez prenosa zarade

    Iznos kredita

    Učešće

    Period kredita

    NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    0% - 90%

    6 – 84 meseca

    8,90%

    1,50%

    0%

     

    d) Auto kredit u dinarima sa prenosom zarade i fiksnom ratom

    Iznos kredita

    Učešće

    Period kredita

    Fiksna NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    0% - 90%

    6 – 72 meseca

    7,90%

    1,50%

    0%

     

    e) Auto kredit u dinarima sa fiksnom ratom

    Iznos kredita

    Učešće

    Period kredita

    Fiksna NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    0% - 90%

    6 – 72 meseca

    9,90%

    1,50%

    0%

    Kod dinarskih kredita važno je napomenuti da obavezno učešće ili depozit nije potrebno.

     

    3. Hyundai keš kredit – za finansiranje učešća ili depozita

    a) Hyundai keš kredit za finansiranje učešća indeksiran u EUR

    Iznos kredita

    Depozit

    Period kredita

    NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    30%-90%

    6 – 84 meseca

    6,90%

    0%

    0%

     

    b) Hyundai keš kredit za finansiranje učešća u dinarima

    Iznos kredita

    Depozit

    Period kredita

    NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem.otplate

    Fakturna cena

    0%

    6 – 84 meseca

    6,90%

    0%

    0%

     

    4. Hyundai depozitni auto kredit

    Auto kredit indeksiran u EUR sa 100% depozita

    Iznos kredita

    Depozit

    Period kredita

    NKS

    Trošak obrade zahteva

    Trošak prevrem. otplate

    Fakturna cena

    100%

    6 – 84 meseca

    3,51%

    1,00%

    0%

     

     
   •  
   •  
   •  
 •