Javno glasanje je završeno.
Pogledajte spisak dobitnika nagrada.

Navijaj uz Hyundai! Prijava slogana i javno glasanje su okončani. Pobednički slogan objavljen je web sajtu FIFA.com.
Slede imena dobitnika:
Aleksandra Vasiljević (Igramo srcem, vodimo osmehom) - automobil Hyundai i10
Marko Perišić (To hot to handle - Serbian Eagles) - Boravak u hotelu Marita
Mladen Obradović (Drive your way to reach your goal - Serbia the best of all) - Boravak u hotelu Marita
Biljana Taušanović (This is not a dream, we are the best Serbian team) - Boravak u hotelu Marita
Goran Kurilić (Play the game, sing and dance) - iPod Nano 8GB
Zlatana Ćetković (We make a future today - Serbian football team) - iPod Nano 8GB
Dejan Srećković (Glory had it's call, so take a Hyundai roll, kick a ball and score a goal) - iPod Nano 8GB
Dragana Sinđelić (Having Serbia in hart football becomes an art) - iPod Nano 8GB
Jelena Garičević (Play your way - Igraj opušteno) - iPod Nano 8GB
Najbolji slogan podrške našoj nacionalnoj reprezentaciji je ispisan na autobusu koji prevozi naše najbolje fudbalere tokom Svetskog prvenstva u Južnoj Africi!DETALJNE INFORMACIJE O PRAVILIMA NAGRADNOG KONKURSA U organizaciji Hyundai Motor Company kao sponzora Svetskog prvenstva u fudbalu 2010. godine, Hyundai Auto d.o.o. Beograd ovlašćeni zastupnik Hyundai brenda za Srbiju učestvuje u organizaciji nagradnog konkursa pod nazivom „Navijaj uz Hyundai" („Be there with Hyundai"). Nagradni konkurs se organizuje širom sveta, u svim zemljama čije su se reprezentacije plasirale za učešće na Svetskom prvenstvu u fudbalu. Učesnici mogu putem: interneta, SMS poruka i lifleta koje će ubacivati u kutije na sajmu automobila u Beogradu prijavljivati svoj slogan i na taj način učestvovati u nagradnom konkursu. Kriterijumi za odabir pobedničkog slogana su: originalnost, kreativnost, sažetost i navijački duh. Pobednički slogan će biti ispisan na autobusu koji će prevoziti naše reprezentativce tokom Svetskog prvenstva u Južnoj Africi 2010. godine. Proglašenje najboljeg slogana će biti 3. maja 2010. godine i nakon toga će biti dodeljena glavna nagrada - automobil Hyundai i10 koji će uručiti predstavnici Hyundai Auto d.o.o. Beograda. Pored toga biće dodeljeno i 8 utešnih nagrada. Utešne nagrade utvrđuje komisija nakon što bude izabran pobednik konkursa javnim glasanjem. Biće dodeljene 3 druge nagrade, boravak u Hotelu Marita u Portorožu, za dve osobe sa avionskim prevozom, produženi vikend (od četvrtka do nedelje) i 5 trećih nagrada, uređaj Apple iPod Nano 4Gb (4th generation). Pravila i uslovi nagradnog konkursa: 1. Rok za dostavljanje slogana je 22.03.2010. do 20:00h. Prijave koje budu pristigle posle tog roka neće se uzeti u razmatranje.
2. Učesnici moraju biti stariji od 18 godina u vreme prijavljivanja za nagradni konkurs.
3. Kupovina vozila neće povećati vaše šanse za pobedu.
4. Učešće u igri je ograničeno na 1 slogan po učesniku, s tim da učesnici koji prijave slogan putem sajta Hyundai 2010 FIFA World Cup™ isti mogu menjati do momenta zaključenja konkursa. U razmatranje za najbolji slogan će biti uzet poslednji izmenjeni slogan u momentu zaključenja igre.
5. Učesnicima koji prijave više od jednog slogana biće uzet u razmatranje samo poslednji prijavljeni slogan.
6. Zaposleni u Hyundai Motor Company i Hyundai Auto d.o.o. Beogradu, njihovi roditelji, članovi uže i šire porodice, saradnici, agencije za oglašavanje i promociju ne mogu da učestvuju u nagradnom konkursu.
Izbor slogana: 1. 5 slogana koji će ući u uži izbor bira komisija Hyundai Auto d.o.o. Beograda, od kojih 3 slogana za najuži izbor bira komisija Hyundai Motor Company-ja.
2. Pobednik je autor jednog od ova 3 slogana koji u javnom glasanju na web site-u Hyundai 2010 FIFA World Cup™ sakupi najveći broj glasova.
3. Pobednici će biti lično obavešteni e-mailom ili telefonom. Ukoliko učesnik ne dostavi podatke ili dostavi netačne podatke, biće dikvalifikovan, nakon čega će biti izabran alternativni pobednik ili dobitnik utešnih nagrada.
4. Prilikom preuzimanja nagrade pobednici potpisuju Izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze Hyundai Auto d.o.o. Beograda prema njima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.
5. Zbog prirode nagradnog konkursa "Navijaj uz Hyundai" („Be there with Hyundai") Hyundai Motor Company i Hyundai Auto d.o.o. Beograd zadržavaju pravo da izaberu pobednika po svom izboru . Sve odluke su obavezujuće i konačne u svim aspektima.
Uručenje nagrade: 1. Ukoliko nagrada ne može da se uruči rezultiraće diskvalifikacijom i izborom alternativnog pobednika.
2. Sve vrste troškova u vezi sa preuzimanjem nagrade idu na teret pobednika.
3. Nagrade nisu prenosive, ne mogu biti zamenjene za novac i nisu podložne zameni, osim Hyundai Motor Company-ja koji zadržava pravo da zameni nagradu sa istom ili nagradom veće vrednosti.
4. Hyundai Motor Company zadržava pravo da izmeni pravila igre u bilo koje vreme i bez najave.
SPROVOĐENJE: 1. Svi učesnici prijavom slogana i popunjavanjem lifleta /kupona/ prijavnog formulara koji se nalazi na Hyundai 2010 FIFA World Cup™ web site-u i učešćem u nagradnom konkursu putem SMS-a daju izričitu saglasnost da prihvataju sva prava i obaveze iz Pravila ovog nagradnog konkursa, kao i da se njihovi lični podaci/ime i prezime, broj telefona, adresa i država i sl./ mogu koristiti u svrhe ovog nagradnog konkursa, kao i druge komercijalne i marketinške svrhe, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Dobitnici nagrada prihvataju i daju svoju izričitu saglasnost da se njihovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima, kao i da njihovi lični podaci /ime i prezime, broj telefona, adresa, država, slika i video materijal/ mogu koristiti da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, internetu bez naknade i prethodne saglasnosti učesnika a u svrhe priređivanja ovog nagradnog konkursa i promocije brenda Hyundai. Pristanak se može opozvati slanjem e-maila na marketing@hyundai.co.rs Dobitnici nagrada preuzimanjem nagrade daju svoju izričitu saglasnost na isključivo ustupanje bez ograničenja, imovinskih prava po osnovu pobedničkih slogana za sva buduća korišćenja u promociju brenda Hyundai.
2. Hyundai Motor Company i Hyundai Auto d.o.o. Beograd zadržavaju pravo da po svojoj diskreciji diskvalifikuje svakog učesnika za koga se proceni da ometa rad programa /ili websajta svojim ulaskom/, koji se ponaša suprotno pravilima nagradnog konkursa, ukoliko se ponaša na uznemirujući i neadekvatan način , ili su bilo kakvom namerom da iziritira, zloupotrebi, uplaši ili uvredi neku drugu osobu.
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: 1. Hyundai Motor Company ili Hyundai Auto d.o.o. Beograd nisu odgovorni za bilo kakvo netačno ili nepravilno tumačenje informacija.
2. Hyundai Motor Company i Hyundai Auto d.o.o. Beograd neće snositi nikakvu odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit) koji nastanu kao posledica učestvovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada izuzev odgovornosti koja se na može zakonski izuzeti.
3. Hyundai Motor Company ili Hyundai Auto d.o.o. Beograd ne preuzimaju na sebe nikakvu odgovornost za bilo kakvu grešku, propust, prekid, brisanje, defekt, odlaganje u rukovanju ili prenosu, prekidom komunikacionih linija, krađu ili uništenje ovlašćenih prijava ili izmena prijave.
4. Hyundai Motor Company ili Hyundai Auto d.o.o Beograd nisu odgovorni za bilo kakve probleme ili tehničku neispravnost telefonskih mreža ili linija, online računarskih sistema, servera ili provajdera, računarske opreme, softvera, nedostatka e-maila uključujući povredu ili štetu učesnika koji su povezani ili koji rezultuju učešćem ili su rezultat downloadovanog materijala u vezi sa ovim nagradnim konkursom.
5. Ukoliko iz bilo kog razloga nagradni konkurs "Navijaj uz Hyundai"("Be there with Hyundai") nije u mogućnosti da se održi kao što je planirano a razlozi su izvan kontrole Hyundai Motor Company-ja i isti kvare ili utiču na administraciju, sigurnost, pravičnost, integritet ili pravila ponašanja. Hyundai Motor Company ili Hyundai Auto Beograd zadržavaju pravo da po osnovu diskrecije otkažu, okončaju, modifikuju ili suspenduju nagradni konkurs "Navijaj uz Hyundai" („Be there with Hyundai").

Najnovije

Povratak na listu

www.hyundai.rs koristi kolačiće i poštuje vašu privatnost! Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, što bolje korisničko iskustvo, integracije s društvenim mrežama. Nastavljajući svoju posetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće, ali ne i lične podatke.