Do koje temperature mora izdržati antifriz?

Proizvođači automobila navode različite specifikacije. Neki opšti standard kaže da bi trebalo da izdrži do -25 stepeni. Ipak, treba voditi računa o tome da antifriz ne služi samo za zaštitu hladnjaka od niske temperature već i od korozije, a povećava i temperaturu ključanja, pa ga zato treba proveravati makar dva puta godišnje. 

Najnovije

Povratak na listu