Sa originalnim rezervnim delovima do besplatnog servisa!

ZAHTEVAJTE ORIGINALNE REZERVNE DELOVE
Od 1. marta Hyundai Auto d.o.o. Beograd je započeo novu servisnu akciju
ZAHTEVAJTE ORIGINALNE REZERVNE DELOVE Svakog meseca - nagrade za najstarije i najmlađe servisirano vozilo:
JEDNA GODINA BESPLATNOG REDOVNOG SERVISIRANJA Specijalna nagrada na kraju godine - najstarijem i najmlađem servisiranom vozilu:
TRAJNO BESPLATNO REDOVNO SERVISIRANJE Akcija traje do 31. decembra 2009. godine.

Najnovije

Povratak na listu